اسناد نام خلیج فارس، میراثی کهن و جاودان/فصل ششم:اسناد و نقشه های تاریخی

فصل پنجمویرایش

 • نام خلیج فارس در نقشه‌های تاریخی. تعدادی از نقشه‌های تاریخی با نام خلیج فارس و یا دریای پارس و دریای اریترا(منسوب به ارته و ایران) که در کتاب معرفی شده و در نسخه فلیکر کتاب قابل دیدن است.
 1. 400 سند و نقشه خلیج فارس در فلیکر:[۴]
 2. فلیکر: [۵]
 3. 32 نقشه تاریخی در سایت گالری آلتا: [۶]
 4. تعدادی نقشه در نسخه انگلیسی کتاب:.[۱]
 5. 150 نقشه در گالری زیر:
 • کتابی در مورد خلیج فارس به سال 1920 بیش از 3 هزار منبع و کتاب با کلمه persian در کتابخانه کنگره آمریکا در دسترس قرار دارد.[۷]


Referencesویرایش

 • نقشه های بیشتر در وب سایت کتاب [۸]
 • [۹]
 • [۱۰]
 • 32 نقشه کهن از خلیج فارس و دریای پارس و شبه جزیره عربی [۱۱]