عامل‌های انسانی در امنیت اطلاعات/تحقیق در مورد عوامل موثر بر رفتار خرید مصرف کننده در فضای سایبر

در این مقاله نویسنده به تجزیه و تحلیل عواملی می‌پردازد که رفتار خرید مصرف کنندگان آنلاین را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

نتایج نشان می‌دهد: امنیت خرید آنلاین، قیمت‌ها و اعتبار تجاری از جمله عوامل اولیه تأثیر گذار بر رفتار خرید مصرف کنندگان می‌باشند و سطح تحصیلات مصرف کنندگان و طراحی مغازه از عوامل ثانویه محسوب می‌شوند. بر این اساس نویسنده پیشنهاداتی را در زمینهٔ فروش اینترنتی پیش روی قرار می‌دهد.

تقاضای مصرف کننده اساساً تصمیم بازاریابی تشکیلات اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد که این تصمیم پایه‌ای‌ترین ملاحظه برای یک تشکل اقتصادی به منظور انتخاب استراتژی و تکنیک‌های بازاریابی می‌باشد. رفتار بازاریابی یک تشکل اقتصادی باید مصرف کننده را به عنوان مرکز در نظر بگیرد، مطالعه خرید آنلاین مصرف کنندگان به فروشندگان داخلی که می‌خواهند وارد زمینه استراتژی بازار مصرف شوند کمک شایانی خواهد کرد.

مطالعات محققان روی عوامل تأثیر گذار بر خرید مصرف کنندگان آنلاین عمدتاً به دو جنبه تقسیم می‌شود: جنبه اول به استفاده مستقیم از نظریه‌ها و متدها اشاره دارد، جنبه دیگر بر مبنای مدل TAM می‌باشد و مدل مشتق شده‌ای به منظور مطالعه عوامل تأثیر گذار بر خرید آنلاین مصرف کنندگان می‌باشد. نتایج مطالعه متغیرهای وابسته به آمار گیری نشان می‌دهد سن، جنسیت، پراکندگی جغرافیایی، درآمد، خانواده و کار می‌تواند رفتار خرید آنلاین مصرف کنندگان را تحت تأثیر قرار دهد همچنین بررسی‌های دیگر حاکی از آن است که اطلاعات پرزرق و برق دربارهٔ محصولات می‌تواند در تحت تأثیر قرار دادن خرید آنلاین مؤثر واقع شود.

از زاویه فناوری وب سایت مطالعات نشان می‌دهد عواملی که روی خرید مصرف کنندگان آنلاین تأثیر می‌گذارند بر پایه شخصیت مصرف کننده، قیمت رقابتی و لغو سریع سفارشات کلیدی می‌باشند، طبق بررسیهای انجام شده از این دیدگاه کفیت وب سایت و لذت و سودمندی خرید آنلاین تأثیر شگرفی روی قصد خرید مصرف کنندگان دارد.

مهمترین عواملی که پتانسیل مصرف کنندگان آنلاین را تحت تأثیر قرار می‌دهد درک سودمندی خرید آنلاین، درک تسهیلات خرید آنلاین، درک قابل اطمینان بودن خرید آنلاین و درک کیفیت اطلاعات فروشگاه‌های آنلاین، درک سطح خدمات فروشگاه‌های آنلاین، گرایش به خرید آنلاین و قصد و منظور (هدف) از خرید آنلاین می‌باشند.

نتایج اثبات می‌کند که هدف خرید آنلاین رفتار حقیقی مصرف کنندگان را تا حد زیادی تعیین می‌کند و عامل محرک اصلی درک سودمندی می‌باشد.

تحقیقات تجربی روی عوامل مؤثر بر رفتار خرید مصرف کنندگان آنلاین:

در این مقاله نویسنده از AHP (فرایند تحلیل سلسله مراتبی) به منظور مطالعه عوامل تأثیر گذار روی رفتار خرید مصرف کنندگان آنلاین استفاده می‌کند، این مطالعه مصرف کنندگانی که به طور آنلاین اجناسی را خریداری می‌کنند هدف قرار می‌دهد، به منظور حصول اطمینان از صحت و دقت پرسشنامه، نمونه‌ها از خریداران Taobao (یک وب سایت خرید آنلاین در چین می‌باشد) که به چهار دسته تقسیم می‌شوند، انتخاب می‌گردند. خریداران قلب قرمز، خریداران الماس، خریداران تاج و خریداران تاج بنفش، با توجه به نرخهای اعتباری از آنجا که خریداران تاج بنفش محدود می‌باشند تمرکز این مقاله به طور عمده روی سه گروه دیگر می‌باشد.

مراحل به صورت زیر می‌باشند: ویرایش
  • طرح پرسشنامه

پرسشنامه شامل سه بخش می‌باشد: بخش اول مربوط به شرایط اساسی و کلی خریداران آنلاین شامل جنسیت، سن، درآمد، تحصیلات و تجربه آنها از خرید آنلاین می‌باشد. بخش دوم به توضیح عوامل تأثیرگذار به منظور کمک به خریداران برای فهم این عوامل به صورت کامل و عمقی می‌پردازد، قسمت سوم نیز به تجزیه و تحلیل عوامل تأثیر گذار می‌پردازد.

  • تجزیه و تحلیل داده‌ها

در این بررسی ۸۰ پرسشنامه توزیع شده‌است، یک بررسی مجدد روی نسخه‌های جمع‌آوری شده انجام گرفته‌است و در آخر ۶۵ نسخه معتبر بدست آمد (۳۱ تا از خریداران قلب قرمز، ۲۴ تا از خریداران الماس و ۱۰ تا از خریداران تاج) نسبت اعتبار نسبی ۸۰/۲۵ می‌باشد. تجزیه و تحلیل داده‌ها بر اساس ۶۵ کپی معتبر به عنوان اندازه نمونه می‌باشد.

**تجزیه و تحلیل شرایط اساسی ویرایش

در این بررسی ۵۸٪ زن و ۴۲٪ مرد می‌باشند، خریداران اغلب بین ۱۸ تا ۳۵ سال بوده که نشان می‌دهد افراد جوان نیروی اصلی مصرف آنلاین می‌باشند، آنها در مقاطع عالی تحصیل کرده‌اند و ۷۹٪ خریداران آنلاین در این بررسی بیش از ۱۰ بار از اجناس را به صورت آنلاین خریداری کرده‌اند.

**استفاده از AHP به منظور تجزیه و تحلیل اثر تمامی عوامل تأثیر گذار ویرایش

***ساخت یک مدل سلسله مراتبی برای عوامل تأثیر گذار روی رفتار خرید مصرف کنندگان آنلاین ویرایش

***ایجاد ماتریس قضاوت و گرفتن راه حل ویرایش

جمع‌آوری همه داده‌ها از پرسشنامه‌های معتبر آماری و ایجاد ماتریس قضاوت توسط مقایسهٔ اهمیت هر آیتم و استفاده از روش متوسط وزن می‌باشد، نتایج توسط Excel و آزمون سازگاری بدست می‌آیند که در جداول (در مقاله) نشان داده شده‌است.

  • نتیجه

عامل امنیت و حفظ حریم خصوصی در میان همه عوامل تأثیر گذار در سطح B کلید مؤثر رفتار خرید مصرف کنندگان آنلاین می‌باشد و ویژگیهای شخصی و عوامل روانی مصرف کنندگان دارای اثر ناچیزی روی مصرف آنلاین می‌باشد. در میان عوامل تأثیر گذار در سطح C، امنیت معاملات آنلاین، حریم خصوصی شبکه، قیمت محصولات و کیفیت خدمات به طور عمده‌ای خرید آنلاین را تحت تأثیر قرار می‌دهد. جنسیت مصرف کنندگان، طراحی فروشگاه‌های آنلاین و تحصیلات مصرف کنندگان اندکی رفتار خرید مصرف کنندگان آنلاین را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

پیشنهاداتی برای بازاریابی فروشندگان آنلاین

۱. تقویت ارتباط با مصرف کنندگان و استفاده از شبکه‌های ایمن نرم‌افزاری برای اطمینان از امنیت وحریم خصوصی اطلاعات مصرف کنندگان

۲. پایبندی به صداقت و اعتبار، اطمینان از کیفیت و قیمت رقابتی محصولات، بهبود خدمات کیفیت و تحقق تعهدات

۳. افزایش بهنگام بودن تدارکات، بهبود بهره‌وری از توزیع، و تحقق سریع، با کیفیت بالا وخدمات حمل و نقل کم هزینه

۴. فراهم کردن محیط راحتی برای خرید، تضمین ثبات کیفیت محصولات و اطلاعات، و بهبود رضایت مصرف کنندگان.

منابع ویرایش

A Research on Influencing Factors of Consumer Purchasing Behaviors in Cyberspace

پیوند به مقاله: دریافت منبع