عامل‌های انسانی در امنیت اطلاعات/دهکده جهانی یا جنگل شهری : فرهنگ، درک شخص از خودش و محیط به وسیله اینترنت

Global Village or Urban Jungle: Culture, Self-Construal, and the Internet


دهکده جهانی یا جنگل شهری: فرهنگ، درک شخص از خودش و محیط به وسیله اینترنت

مقدمه ویرایش

در این مقاله سعی بر این شده است که بررسی پیامدهای روانی شبکه جهانی به عنوان یک بستر فرهنگی و این‌که آیا اینترنت باعث ترویج حس فردگرا یا وابستگی را به وجود می آورد. و همچنین رابطه بین خود و محیط اطراف از نظر فرهنگی به چه صورت می شود هنگامی که از اینترنت استفاده می کند.

زندگی آنلاین (برخط) ویرایش

طبق تحقیقات انجام شده در سال ۱۹۹۸ تعداد کاربران اینترنت در آمریکا ۶۶ میلیون نفر بود و ظرف مدت یک سال یعنی سال ۱۹۹۹ این تعداد به ۸۳ میلیون نفر رسید.

مردم آمریکا نسبت به استفاده از اینترنت خوش بین هستند و آمارها نشان می‌دهد ۹۵ درصد از مردم برای به دست آوردن اطلاعات از اینترنت استفاده می‌کنند. ۸۹ در صد مردم از ایمیل استفاده می‌کنند و ۲۱ درصدشان از چت و ۴۵ در صدشان برای خرید از اینترنت استفاده می‌کنند. پس در نتیجه بیش از نیمی از مردم آمریکا به اینترنت دسترسی دارند.

خانه (کاربران آنلاین حاضر در سایت NPR) ویرایش

با وجود نگرانی‌های در مورد امنیت اینترنت، مردم به استفاده از اینترنت برای مقاصد تجاری مصمم هستند. نظرسنجی‌های اخیر نشان داده است که مردم دارای دیدگاه بسیار مثبتی نسبت به کامپیوتر و اینترنت هستند. کسانی که استفاده از اینترنت می‌کنند، ۷۲ درصد از آنها معتقد بودند زندگی آنها بهبود یافته است (مور، ۲۰۰۰، ۲۳ فوریه) یک نظرسنجی مشترک انجام شده توسط رادیو عمومی ملی، بنیاد خانواده کایزر، و دانشگاه هاروارد کندی دولت تا به حال همه نتایج تقریباً یکسان بوده است و جالب اینکه این نظرسنجی نشان داد که حتی کودکان بیش از پدر و مادر خود نسبت به کامپیوتر خوش بین هستند. با این حال، این نتایج با نگرانی‌های مربوط به تأثیر شخصی فناوری بر روابط اجتماعی، کاهش وقت گذاشتن برای خانواده همراه بوده است.

استفاده از اینترنت و انزوای اجتماعی ویرایش

طبق مطالعات ECENT که مطرح شده، برخی از نگرانی‌ها در مورد اثرات منفی رسانه‌ها به صورت بالقوه وجود دارد و در حال رشد است. در این میان اختلاف نظر در میان دانشمندان علوم اجتماعی با توجه به شناختی که از جامعه دارند و اثرات این رسانه بر شهروندان وجود دارد و باعث افزایش انزوای اجتماعی می شود. در حالی که اینترنت دارای افزایش بالقوه در روابط اجتماعی است اما این روابط متفاوت از روابطی است که مردم به صورت عمومی دارند. در ارتباط آنلاین می توان خود را یک جور دیگری جلوه داد. مثلا آدم مثبت جلوه داد به گونه‌ای که شخص متوجه نشود. این یکی از معضلات ارتباط آنلاین (برخط) است که طرفی که باهم در ارتباط هستیم متوجه شخصیت ما نمی شود و هنگامی که ارتباط چهره به چهره می شود شاید افراد تعجب کنند و بسیار آنچه که در ذهن خود ساخته بودند با آنچه در ارتباط چهره به چهره می‌بینند متفاوت است.

مطالعات نشان داده ارتباط آنلاین باعث انزوای اجتماعی می‌شود چون شخص در یک گوشه‌ای نشسته به صورت تنها و دارد چت می‌کند و این باعث می‌شود شخص به گوشه‌گیری عادت کند و هرچه این ساعات بیشتر باشد این انزوای اجتماعی نیز بیشتر است.

طبق مطالعات انجام شده زنان به وسیله اینترنت می‌توانند ارتباطات اجتماعی دوستی‌های خود را با خانواده بیشتر کنند که این باعث می شوند که زنان احساس کنند که دارای پشتیبان هستند.

اما با توجه به پژوهش‌های روانشناسی که تا کنون انجام شده است اینترنت در جامعه باعث یک نوع اعتیاد شود که بر ذهن انسان اثر می‌گذارد. آنچه قابل توجه ترین شکست استفاده از اینترنت برای ارتباطات است این است که فرهنگ‌ها با یکدیگر فرق می‌کند که این عامل در ارتباطات بسیار موثر است.

فرهنگ و روانشناسی ویرایش

در غرب فرهنگ به صورت فردگرا است اما در شرق فرهنگ به صورت جمع‌گرا است. همان طور که در مهمانی‌ها و مراسم‌های آنها می‌بینیم به صورت جمعگرا هستند اما در غرب جمعگرا بودن در موارد خاص است مثلاً تعاونی‌ها، در شرق افتخارات به جمع است اما در غرب این گونه نیست و افتخارات کشیده می‌شود به سمت مرجع و فردگرایان به عنوان مثال در غرب همیشه گفته می‌شود من هوشمندم اما در شرق این گروه است که کار را انجام می‌دهد.

تا قبل از سال ۱۹۹۰ توجه زیادی به تفاوت فرهنگی نمی‌شد اما همزمان با تغییر در روابط بین شرق و غرب روانشناسان توجه ویژه‌ای به فرهنگ و هویت نمودند. آنها درک فرد و یا، دقیق تر، شناخت فرد از هویت فرهنگی و دید آن را از جامعه بیشتر مورد توجه قرار دادند. آنها این ساختار را به دو متغیر تقسیم کردند، مستقل و وابسته، و پیشنهاد کرد که این متعامد و یا دو به دو ناسازگار نیستند.

نگاه جامعه به شخص، به عنوان یک مدل برای توصیف فرد در ارتباط با جامعه است که آن را برای درجات مختلف از هر دو طیف مستقل و وابسته نشان می‌دهد که رابطه فرد با فرهنگ جای تعجب ندارد و این دو عامل نقش به سزایی در شخصیت فرد دارد زیرا در فرهنگ شرق فرد دیگر خودبین نیست در صورتی که در غرب چون فردگرا است خودبینی بسیار زیاد است.

اینترنت به عنوان فرهنگ ویرایش

معلوم نیست اینترنت چه تاثیری بر روانشناسی و فرهنگ‌های سنتی داشته باشد به خصوص که اینترنت به سمت جهانی شدن پیش می‌رود و اینترنت در فرهنگ های جمعگرا و فردگرا چگونه عمل می کند و آیا اینترنت باعث ایجاد فضای صمیمی می شود، یا اینکه از اینترنت برای نفوذ در حریم خصوصی افراد استفاده شود یا اینکه برای کسب و کار یا اینکه یک فضای مجازی دوستانه ایجاد کند. با توجه به دید یک فرد به جامعه و جامعه به یک فرد مسائل فرهنگی نقش به سزایی در وابستگی فرد به اینترنت وجود دارد، یعنی اینکه هر چه فرهنگ ما به سمت خود( فردگرا) باشد ما بیشتر به سمت اینترنت سوق پیدا می کنیم لذا اینترنت ارتباط اجتماعی و مهمتر از آن، مسئولیت اجتماعی را خنثی می کند.

اما اینترنت با همه این مسائل می تواند به عنوان وسیله که به ما کمک کند در کنار ما باشد مثلا برای خرید از فروشگاه، رزرو بلیط برای مسافرت، الخ.

هم اکنون نیز وبگاه‌های اجتماعی زیادی وجود دارد که افراد با فرهنگ‌های مختلف در آن به تبادل اطلاعات می پردازند.

منابع ویرایش

Stephen Biggs, "Global Village or Urban Jungle: Culture, Self-Construal, and the Internet," Proceedings of the Media Ecology Association, Volume 1, 2000.