عامل‌های انسانی در امنیت اطلاعات/پذیرش مدل تکنولوژی اقتصادی-اجتماعی-روان شناختی :ابزاری کاربردی برای سرمایه‌گذاری آنلاین

این مقاله به بررسی چشم‌انداز سه‌گانه مدل تکنولوژی اقتصادی-اجتماعی-روان شناختی و استفاده کاربردی از آن می‌پردازد و بر اساس این مدل به توضیح رفتار سرمایه گذار آنلاین می‌پردازد. بر پایه این مدل شیوه مطالعه چند تخصصی در فروشگاه‌های الکترونیکی و مشتریان آنلاین در رشته‌های بازاریابی و مالی امکان پذیر است.

در این مقاله آقای کنانا و همکارانش با در نظر گرفتن چندین اظهارنظر از سرمایه‌گذاران آنلاین مانند موارد زیر کار خود را شروع کرده‌اند. اظهارنظراتی مانند: "من یک حساب آنلاین برای ذخیره پول‌های شخصی خودم دارم و از تمام سرویس کارگزاران برای تصمیم‌های اصلی استفاده می‌کنم" ؛"سرمایه گذاری آنلاین یک رضایت و هیجان خاصی برای من به همراه دارد" که رفتار و باور های سرمایه گذاران آنلاین را توضیح می دهد.

متدولوژی ویرایش

جمع‌آوری اطلاعات برای این مدل از ۳ منبع صورت می‌پذیرد:

۱- به صورت حضوری از ۳۵ سرمایه‌گذار آنلاین سوالاتی مانند:چرا از سرمایه‌گذاری آنلاین استفاده می‌کنند؟ و آیا از این نوع سرمایه‌گذاری رضایت دارند یا نه؟ پرسیده می‌شود.

۲–جمع‌آوری اطلاعات به صورت تلفنی و از طریق ایمیل با ۴۰ نفر از کارگزاران آنلاین که دانش سازمانی مربوط به سرمایه‌گذاری آنلاین را دارند.

۳-جمع‌آوری اطلاعات به صورت آماری

با بررسی این آمارها مجموعه‌ای از عامل‌هایی که بر روی سرمایه‌گذاری آنلاین تأثیر دارند را یافته و در ۳ دسته اقتصادی-اجتماعی و روانی قرار می‌دهیم و بر اساس آن‌ها مدل شکل می‌گیرد.

در این مدل بیشترین رضایت به عامل‌های اقتصادی بر می‌گردد که برای تصمیم گیری در سرمایه‌گذاری آنلاین مناسب است. به صورت اختصاصی این تحقیق با ۳ کلید مشخص می‌شود.

کلید۱:افزایش کارایی ویرایش

۶ عامل در نتیجه و ارزیابی کلید ۱ به دست می‌آید.

۲ عامل از این‌ها به کاراکترهای کاربردی در سرمایه‌گذاری آنلاین مربوط می‌شود.

الف:دریافت مهارت کاربردی:به دست آوردن تفاهم در سیستم کار در عمل کردن به دستورات وتوانایی کارگزارن آنلاین

ب:تسهیلات:به دست آوردن توانایی سرمایه‌گذاری برای جمع‌آوری سریع اطلاعات و تجارت برای هر ترمینال کامپیوتر

۲ عامل بر کارایی نتیجه و ارزیابی آن‌ها مؤثر است

الف:تخصیص به خود:یک نتیجه مثبت از تصمیم گیری‌های سرمایه‌گذار را توصیف می‌کند.

ب:حسابداری ذهنی:نتیجه سرمایه‌گذاری از نظر ذهنی بر روی دارایی با حساب‌های مشخص و مذاکرات مختلف

در نتیجه افزایش کارایی و ارزیابی آن‌ها بر رویکرد ریسک سرمایه‌گذار مؤثر است.

کلید۲:به خوشی رسیدن ویرایش

کسب دانش می‌تواند به تجربه‌های خوش و دلپذیر و هیجان انگیز وابسته باشد

نتیجه خوشی بر پای استنباط‌های انصاف می‌باشد همچنین ۷ عامل در کسب شادی مؤثر است که ۳ عامل آن با روابط و موقعیت اجتماعی رابطه دارد که شامل موارد زیر است:

۱-فشارهای اجتماعی

۲-جلوگیری از خجالت

۳- اعضای کلاس اجتماعی

کلید ۳:اطمینان ویرایش

اطمینان به معنی موافقت یک بخش آسیب پذیر برای فعالیت مورد انتظار بدون در نظر گرفتن توانایی آن در مدیریت و کنترل قسمت‌های دیگر. اطمینان باید ثابت باشد و بر ۲ عامل تأثیر می‌گذارد:

۱-مهارت عملیاتی

۲-محافظت سازمانی/اجتماعی

گسترش مفهومی مدل ویرایش

در این مدل از ۳ کلید اجتماعی روانشناختی و اقتصادی ۱۳ عامل استخراج می‌شد:

۱-مهارت کاربردی

۲-تسهیلات (آسودگی)

۳-جامعه و حفاظت سازمانی

۴- حسابداری ذهنی

۵- خصیصه ریسک

۶- حیله دانش و کنترل آن

۷-تخصیص به خود

۸-اطمینان بیش از حد

۹-استنباطی از انصاف

۱۰-جلوگیری از خجالت (شرمندگی)

۱۱-فشار اجتماعی

۱۲-عضوی از کلاس اجتماعی

۱۳- رضایت سر مایه گذار

نتیجه‌گیری ویرایش

تمرکز این مقاله بر روی سرمایه گذاران آنلاین با فرضیه‌های قابل قبول و از نظر عامل‌های اقتصادی اجتماعی و روان‌شناسی بررسی شده است و همچنین بازارهای الکترونیکی را برای مصرف کنندگان مورد مطالعه قرار داده است. از منظر دیگر کسب سودمندی کسب لذت و آرامش اطمینان یکی از ویژگی‌های سرمایه‌گذاری آنلاین است.

این مدل اعتبار بیرونی است هنگامی که سرمایه‌گذاری آنلاین یک محدوده‌ای از سود را در رشد مفهومی ایجاد می‌کنند. این مدل با تنظیمات در زمینه‌های تصمیم گیری در محیط مجازی برای مشتریان مورد حمایت قرار می‌گیرد. به عنوان مثال در زمینه جلوگیری از خجالت در مورد محصولات سلامتی و بهداشتی باید خرید و ارزیابی آن‌ها با تخفیف همراه باشد تا مشتری بین خرید آنلاین از فروشگاه‌های مجازی با خریدهای معمولی تفاوت و تمایز را احساس کند.

تمام ۱۳ عامل عنوان شده در این مدل و سرمایه‌گذاری کردن آنلاین مهم است بعضی از آن‌ها با اهمیت تر و بعضی کم اهمیت تراند و در آخر آقای کانانا و همکارش اعتقاد دارند که محدودیت‌هایی که در این مقاله لحاظ شده است. می توان به صورت یک نشانه برای محققان آینده به حساب آید.

منابع ویرایش

نام لاتین مقاله: THE SOCIAL-ECONOMIC-PSYCHOLOGICALNMODEL OF TECHNOLOGY ADAPTION AND USAGE:an application to online investing

نام فارسی: پذیرش مدل تکنولوژی اقتصادی-اجتماعی-روان شناختی و استفاده آن :برنامه کاربردی سرمایه‌گذاری کردن آنلاین --Ss90131510 ‏۲۷ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۶:۰۶ (UTC)ss90131510