راهنمای برگزاری کارسوق‌های دانش‌آموزی: تفاوت بین نسخه‌ها

ویرایش مقدمه برای رفع ابهام دربارهٔ مخاطب این راهنما
(به‌روزرسانی پیوندها پس از تغییر نام کتاب)
(ویرایش مقدمه برای رفع ابهام دربارهٔ مخاطب این راهنما)
هدف از این نوشته تهیهٔ یک راهنمای کامل برای برگزاری کارسوق‌هاییکارسوق‌های بادانش‌آموزی موضوعاتاست. مختلفمخاطب برایاین دانش‌آموزاننوشته استمعلمان و دانشجویانی هستند که به آموزش در سطح دبیرستان علاقه‌مندند و می‌خواهند کیفیت آموزش در دبیرستان‌ها را بهبود دهند.
 
''نویسنده این کتابچه راهنما: کاربر ویکی‌کتاب امیرمسعود''