راهنمای برگزاری کارسوق‌های دانش‌آموزی: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
ویرایش 37.73.173.33 (بحث) به آخرین تغییری که امیرمسعود انجام داده بود واگردانده شد
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
جز (ویرایش 37.73.173.33 (بحث) به آخرین تغییری که امیرمسعود انجام داده بود واگردانده شد)
برچسب: واگردانی
[[راهنمای برگزاری کارسوق‌های دانش‌آموزی/ارتباط با مسئولان محل برگزاری کارسوق|ارتباط با مسئولان محل برگزاری کارسوق]]
 
[[راهنمای برگزاری کارسوق‌های دانش‌آموزی/نظرسنجی از دانش‌آموزان شرکت‌کننده|نظرسنجی از دانش‌آموزان شرکت‌کننده]]aaa
 
[[راهنمای برگزاری کارسوق‌های دانش‌آموزی/زمان‌بندی کلی کارها: از طرح آغازین تا برگزاری نهایی|زمان‌بندی کلی کارها: از طرح آغازین تاaasتا برگزاری نهایی]]
 
[[راهنمای برگزاری کارسوق‌های دانش‌آموزی/هزینه‌ها و دستمزدها|هزینه‌ها و دستمزدها]]
۱

ویرایش