استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش/مقدمه: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
(ایجاد صفحه جدید)
 
جهانی شدن و تغییر فناوری (فرآیندهایی که در ۱۵ سال گذشته به سرعت پیش رفته‌اند) اقتصاد جهانی جدید ایجاد کرده است که «نیروی خود را از فناوری می‌گیرد، سوختش، اطلاعات و مونورموتور محرکۀ آن، دانش است». ظهور اقتصاد جهانی تلنگرهای جدی‌ای برای نهادهای آموزشی هم از نظر ماهیت و هم از نظر هدف به همراه داشته است. آموزشگاه‌ها دیگر نمی‌توانند مکان‌هایی باشند که مجموعه‌ای از اطلاعات تجویزی را ظرف یک مدت زمان معین از آموزگار به دانش‌آموز انتقال بدهند بلکه آموزشگاه‌ها باید «یاد بدهند که یاد بگیرند» به این معنا که با کسب دانش و مهارت امکان آموزش پیوسته در تمام عمر فراهم کنند. الوین تافلر آینده‌پژوه در توصیف «بی‌سوادان سده ۲۱ام» گفته است: «بی‌سواد کسی نیست که سواد خواندن و نوشتن ندارد، بلکه «کسی است که نتواند بیاموزد، دانسته‌هایش را فراموش کرده و بازآموزی کند».
 
[[رده:استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش]]