الگو:کتاب‌های کودکانه/برگزیده: تفاوت بین نسخه‌ها

کتاب الفبای ترابری
(کتاب کار در جهان)
(کتاب الفبای ترابری)
[[پرونده:Rebar workerRailroad-Gyula.jpg|200px|link=ویکی‌کودک:کار درالفبای جهانترابری|بدون قاب|وسط]]
به کمک [[ویکی‌کودک:الفبای ترابری|کتاب مصور الفبای ترابری]] کودکان می‌توانند هر چه سریعتر الفبای فارسی را یاد بگیرند. در این کتاب همراه با هر حرف الفبا، یک تصویر می‌آید که حرف اول آن یکی از حروف الفبای فارسی می‌باشد.
[[ویکی‌کودک:کار در جهان|کار در جهان]] یک کتاب تصویری است برای کودکان زیر ۱۰ سال تا آن‌ها را با مفهوم کار کردن و مشاغل مختلف در جهان آشنا کند. شما بایستی اشکال این کتاب را برای کودک‌تان توضیح دهید.