استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش/برای مطالعه بیشتر: تفاوت بین نسخه‌ها

افزودن مطلب جدید
(افزودن مطلب جدید)
* [http://edcbmj.ir/browse.php?a_code=A-10-100-1&sid=1&slc_lang=fa آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی]
* [https://www.smtc.ac.ir/368 نقش و مزایای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش]
* [https://article.tebyan.net/314940/نقش-فناوری-اطلاعات-و-ارتباطات-در-آموزش نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش]
 
[[رده:استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش]]