استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش/تعریف اصطلاحات: تفاوت بین نسخه‌ها

(افزودن سرصفحه)
 
==یادگیری مخلوط چیست؟==
یادگیری مخلوط به مدل‌های یادگیری‌ای گفته می‌شود که در آن‌ها روش کلاس درس سنتی با روش یادگیری الکترونیکی ترکیب می‌شود. به عنوان مثال به دانش‌اموزان هم کتاب‌های چاپی داده می‌شود و هم منابع آنلاین معرفی می‌شود.
==محیط دانش‌آموزمحورشاگرد محور چیست؟==
شورای پژوهش ملی ایالات متحده، محیط دانش‌آموزمحورشاگرد محور را به عنوان محیطی تعریف می‌کند که در آن «به دانش، مهارت‌ها، نگرش‌ها و باورهایی که دانش‌آموزشاگرد (از پیش با خود دارد) و به کلاس می‌آورد توجه ویژه‌ای کند».
[[رده:استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش]]