استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش/برای مطالعه بیشتر: تفاوت بین نسخه‌ها

افزودن مطلب جدید
(افزودن مطلب جدید)
(افزودن مطلب جدید)
* [https://www.smtc.ac.ir/368 نقش و مزایای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش]
* [https://article.tebyan.net/314940/نقش-فناوری-اطلاعات-و-ارتباطات-در-آموزش نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش]
* [http://soece.atu.ac.ir/article_7276.html چالش‌های اساسی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش ابتدایی]
* [https://www.aftabir.com/articles/view/computer_internet_infortmation_technology/information_technology/c14c1256194359_information_technology_p1.php/فناوری-اطلاعات-در-آموزش-و-پرورش فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش]
* [https://pafcoerp.com/-سیستم-مدیریت-آموزش-/articleid/455/فناوری-آموزشی فناوری آموزشی چیست؟ویژگی‌ها، جایگاه، انواع، کاربردها، ...]
 
[[رده:استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش]]