استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش/برای مطالعه بیشتر: تفاوت بین نسخه‌ها

افزودن مطلب جدید
(افزودن مطلب جدید)
(افزودن مطلب جدید)
* [https://www.aftabir.com/articles/view/computer_internet_infortmation_technology/information_technology/c14c1256194359_information_technology_p1.php/فناوری-اطلاعات-در-آموزش-و-پرورش فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش]
* [https://pafcoerp.com/-سیستم-مدیریت-آموزش-/articleid/455/فناوری-آموزشی فناوری آموزشی چیست؟ویژگی‌ها، جایگاه، انواع، کاربردها، ...]
* [https://www.civilica.com/Paper-DMCI01-DMCI01_042=توسعه-حرفه-ای-در-نظام-آموزشی-با-رویکرد-نقش-مدیران.html توسعه حرفه‌ای در نظام آموزشی با رویکرد نقش مدیران]
 
[[رده:استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش]]