استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش/کاربردهای فناوری اطلاعات در آموزش: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «سیاست‌گزاران و برنامه‌ریزان آموزشی نخست باید به طور واضح مشخص کنند چه هدف(ه...» ایجاد کرد)
 
سیاست‌گزاران و برنامه‌ریزان آموزشی نخست باید به طور واضح مشخص کنند چه هدف(های) آموزشی‌ای را دنبال می‌کنند. این هدف‌ها می‌توانند به انتخاب فناوری آموزشی و شیوه استفاده از آن کمک کنند.
 
ظرفیت‌های هر فناوری بسته به نخوهنحوه استفاده از آن فرق می‌کند، Haddad و Draxler دست کم ۵ سطح برای استفاده از فناوری در آموزش ذکر می‌کنند: اراده، نمایش، تمرین، تعامل و همکاری.
 
[[رده:استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش]]