استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش/کاربردهای فناوری اطلاعات در آموزش: تفاوت بین نسخه‌ها

افزودن سرصفحه
(افزودن سرصفحه)
{{سرصفحه
| عنوان =استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش
| قسمت =
| قبلی =[[استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش/نقش فناوری اطلاعات در آموزش|نقش فناوری اطلاعات در آموزش]]
| بعدی = [[استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش/چالش‌های استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش|چالش‌های استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش]]
| یادداشت = کاربردهای فناوری اطلاعات در آموزش
}}
سیاست‌گزاران و برنامه‌ریزان آموزشی نخست باید به طور واضح مشخص کنند چه هدف(های) آموزشی‌ای را دنبال می‌کنند. این هدف‌ها می‌توانند به انتخاب فناوری آموزشی و شیوه استفاده از آن کمک کنند.