استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش/برای مطالعه بیشتر: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
(افزودن مطلب جدید)
 
{{سرصفحه
| عنوان =استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش
| قسمت =
| قبلی =[[استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش/چالش‌های استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش|چالش‌های استفاده]]
| بعدی = [[استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش/درباره مؤلف و مترجم|درباره مؤلف و مترجم]]
| یادداشت = برای مطالعه بیشتر
}}
* [http://nama.ajaums.ac.ir/article-1-126-fa.pdf نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش]
* [http://edcbmj.ir/browse.php?a_code=A-10-100-1&sid=1&slc_lang=fa آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی]