راهنمای برگزاری کارسوق‌های دانش‌آموزی/کارسوق چیست؟: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
←‏منابع: اصلاح پیوند مرده
جز (←‏منابع: اصلاح پیوند مرده)
 
== منابع ==
* محمد ناصرزاده، ''[http://www.nodet.net/Journal/pdf/2/8.pdf کارسوق: زمینه‌ساز شناسایی و رشد بیشتر نیروهای خلاق]،'' مجلهٔ استعدادهای درخشان، سال اول، شمارهٔ ۲، تابستان ۱۳۷۱.
* [http://physicsalum.sharif.edu/~amppourmoosa/education.html تجربه‌هایی در آموزش، به ویژه آموزش فیزیک]. بازدید در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۸۶.
 
[[رده:راهنمای برگزاری کارسوق‌های دانش‌آموزی]]