تاریخ ایران/زندیه: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
{{تاریخ_ایران}}
{{تمیزکاری}}
زندیان یا زندیه یا دودمان زند نام خاندانی پادشاهی است که میان فروپاشی افشاریان تا برآمدن قاجار به درازای چهل و شش سال در ایران بر سر کار بودند. این سلسله به سردمداری ''کریم خان زند'' از ایلات لر ساکن ملایر بود که از سال ۱۱۶۳ هجری قمری در ایران به قدرت رسید. کریم خان خود را وکیل الرعایا نامید و از لقب (شاه) پرهیز کرد. ''شیراز'' را پایتخت خود گردانید و در آبادانی آن کوشش نمود. ارگ، بازار، حمام و مسجد وکیل شیراز از کریمخان زند وکیل الرعایا به یادگار مانده است.
 
==فرمانروایان==