کتاب آشپزی/باقالی پلو: تفاوت بین نسخه‌ها

 
# برنج خیس خورده برای قد کشیدن برنج می‌توان از چند دانهٔ زاج استفاده کرد و در آب برنج ریخت تا با آن خیس بخورد.
# باقلای سبز پوست کنده، اگر باقالای تازه در دسترس نیست می‌توان از باقالای خشک استفاده کرد. (برای مهمانی بهتر است تازه باشد.)
# شوید| (شِوِد) ساطوری شده (تازه یا خشک شده)
# دارچین
# نمک و روغن (روغن‌های خوراکی و سایر روغن ها)