آموزش کار با واتس آپ/در اندروید: تفاوت بین نسخه‌ها

(اضافه کردن تنظیمات ذخیره سازی رسانه ها)
 
تنظیمات باقی مانده هم بسیار آسان است و به راحتی معلوم خواهد شد.
 
=== تنظیمات ذخیرهذخیره‌سازی سازی رسانه هارسانه‌ها ===
در برنامه [https://dlandroid.com/whatsapp-messenger/ Whatsapp] شما میتوانیدمی‌توانید مشخص کنید که رسانه هاییرسانه‌هایی که برای شما ارسال می شوندمی‌شوند به صورت خودکار دانلود و در تلفن شما ذخیره شوند یا خیر. برای انجام این کار وارد setting برنامه شوید سپس گزینه Data and storage usage را انتخاب کنید. در این صفحه می توانیدمی‌توانید مشخص کنید که در سه حالت دیتا موبایل ،موبایل، وای فای و رومینگ رسانه هارسانه‌ها به صورت خودکار دانلود شوند یا خیر.
 
== منبع ==