آموزش زبان چینی/اعداد: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
(ایجاد صفحه جدید)
 
 
 
{{چپ‌چین}}
*0: 〇 (零): líng
*1: 一 (壹) yī
*100,000,000: Traditional 一亿 (億) yīyì (1'0000'0000)
*1,000,000,000,000: 一兆 yīzhào (1'0000'0000'0000)
{{پایان چپ‌چین}}
 
[[رده:آموزش زبان چینی]]