ویکی‌کتاب:خودآموز/ویکی‌کتاب چیست؟: تفاوت میان نسخه‌ها

بهبود
(بهبود)
برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
 
{{دکمه ساز
|name=برو به ...
|جدول وسط باشد=yes
|جدول راست باشد=
|جستارهای وابسته=No
|جستارهای دیگر=No
|جستارهای مرتبط=No
|منبع=No
|منابع=No
|پانویس=No
|پیوند به بیرون=No
|جدا=.
|دکمه1=ویکی‌کتاب چیست؟
|دکمه عنوان1=ویکی‌کتاب چیست؟
|دکمه2=تاریخچه
|دکمه عنوان2=تاریخچه
|دکمه3=جامعه تعاملی
|دکمه عنوان3=جامعه تعاملی}}
==ویکی‌کتاب چیست؟==
ویکی‌کتاب وبگاهی است حاصلکه تلاشدر جمعیآن کاربرانکاربرانی از سراسر جهان که با همدیگریکدیگر کارهمکاری می‌کنند تا در زمینهدرباره موضوعات گوناگونگوناگون، درسنامه و انواع دیگر جزواتکتاب‌های آموزشی را بنویسند. ویکی‌‌کتاب پروژه‌ای از بنیاد ویکی‌مدیا است که توسط بنیادناسودبر ویکی‌مدیا همان گروهی از انسان‌ها که ویکی‌پدیا را به اجرا درآورده‌اند پیاده‌سازی شده است. شما می‌توانید در هر زمان این صفحه و تقریبا همه صفحه‌های شبیه به این صفحهویکی‌کتاب را ویرایش کنید. این اصل پایه‌ایبنیادی ویکی‌کتاب است. می‌گوید:«همه کسیمی‌توانند می‌تواندویکی‌کتاب را ویرایش کندکنند.»
 
===تاریخچه===
پروژه ویکی‌کتاب از سال ۸۳۱۳۸۳ شروعآغاز به کار کرد و اکنون به یکی از بزرگ‌ترین وبگاه‌های ای‌بوککتاب الکترونیکی جهان تبدیل شده است. دربرای یافتن اطلاعات بیشتر از صفحه [[راهنما:درباره ویکی‌کتاب|درباره ویکی‌کتاب:خوش آمدید]] می‌توانید اطلاعات بیشتری درباره ویکی‌کتاب به دستدیدن آوریدکنید. در زمان آغاز به کار پروژه، فراز و نشیب‌های زیادی وجود داشت که خدا را شکر اکنون دیگر از میان رفته‌اندنیستند. ویکی‌کتاب حجم زیادی ایبوککتاب پیرامون موضوعات مختلفگوناگون دارد.ویکی‌کتاب جامعه‌ای پر جنب و یکجوش جامعهاز کاربری‌ایداوطلبانی دارد که داوطلبانه حاضرند در آن بنویسندمی‌نویسند و از آن نگاهدارینگهداری کنندمی‌کنند.
 
===جامعه تعاملی===
ویکی‌کتاب یکجامعه‌ای جامعهآنلاین، آنلاینتعاملی و کاملا تعاملیداوطلبانه است. بسیاری از اعضای ویکی‌کتاب ناشناس هستند از این نظر که هیچ اطلاعاتی راجع به خودشان نداده‌اند یا اگر داده‌اند اندک است. ویکی‌کتاب دارای یک سازمان تصمیم‌گیری دولتی یا متمرکز نیست بلکه هر تصمیمی تنها از سوی کاربران و از طریقراه ''بحث'گفتگو'''، '''توافق''' و '''اجماع''' گرفته می‌شود.

تمام تغییرات توسط داوطلبان سخت‌کوش ما انجام می‌شود. باز تکرار می‌کنیم: هر کسی می‌تواند هر زمانی تقریبا هر صفحه‌ای را ویرایش کند، اغلب به صورت ناشناس و هیچ سازمانی نظارت نمی‌کند که کارها به خوبی به پیش برود. ممکن است شگفت‌زده شوید که اصلا چطور چنین پروژه‌ای می‌تواند عملی شود؟ چطور همه چیز خوب پیش می‌رود و پروژه به جلو می‌رود؟
 
جواب در یک واژه است و آن جامعه داوطلب است، جامعه‌ای که در ادامه بیشتر از آن توضیح خواهیم داد و '''جامعه ویکی‌کتاب''' نامیده می‌شود.
 
== بنیاد ویکی‌مدیا چیست؟ ==
بنیاد ویکی‌مدیا یک بنیاد ناسودبر است که بر عملیات‌های، ویکی‌پدیا و پروژه‌های دیگر نظارت می‌کند. برخی از این پروژه‌ها عبارتند از:
*[[w:|ویکی‌پدیا]]
*[[s:|ویکی‌نبشته]]
*[[n:|ویکی‌خبر]]
*[[q:|ویکی‌گفتاورد]]
*[[voy:|ویکی‌سفر]]
*[[c:|ویکی‌انبار]]
*[[d:|ویکی‌داده]]
 
==ویکی چیست؟==
ویکی یک واژه مشتق«ویکی» یافته(Wiki) برگرفته از کلمه «ویکی‌ویکی» در زبان هاوایی(WikiWiki) است که معنیبه آنمعنای «تند» یا «سریع» است. ویکییک بهویکی برنامه‌ای گفته می‌شوداست که کاربران به کمککاربران اجازه آنمی‌دهد می‌توانندتا به سرعت محتوا ایجادتولید کنند. تقریبا در همههر صفحه‌هایصفحه یک ویکیویکی، یک دکمه ویرایش وجود دارد. کلیک روی دکمه ویرایش به هر کاربر در هر جایی در جهان اجازه می‌دهد تا محتوای صفحه را اصلاح کرده و محتوای جدید را اضافه کند.
 
==ویکی‌متن==
صفحه‌هاصفحات در ویکی‌کتاب با فرمتیقالب ویژهخاصی به نام «ویکی‌متن» نوشته شده‌اندمی‌شوند. ویکی‌متن ازدر بسیاری از جنبه‌ها شبیه به اچ‌تی‌ام‌ال استاست، و در برخی صفحات از صفحه‌ها با استفاده ترکیبی از ویکی‌متن، اچ‌تی‌ام‌الاچ‌تی‌ام‌ال، و سی‌اس‌اس استفاده شدهنوشته استمی‌شوند.
 
مزیت ویکی‌متن این است که نوشتن را خیلی ساده و سریع می‌کند چنانکه مقدار زیادی قالب‌بندی با تلاش بسیار کمی انجام می‌گیرد. همچنین، ویکی‌متن به حفظ ویژگی‌هایی از قبیل عناوین بخش صفحه و فرمت دیگر، استاندارد شده کمک می‌کند. بخش ویرایشگر ویکی‌کتاب بر روی استفاده از ویکی‌متن تمرکز خواهد کرد.
 
==معیار سرشناسی==
برایویکی‌کتاب افزودنمعیارهای مطالبویژه‌ای جدیدبرای بهایجاد ویکی‌کتاب معیارهایی چندکتاب‌های وجودتازه دارد. بر خلافبرخلاف نام ویکی‌کتاب،«ویکی‌کتاب»، شمادر این پروژه اجازه نداریدایجاد هر کتابی را به اینجا وارد کنیدندارید. در اینجاویکی‌کتاب فقطشما میزبانیمی‌توانید تنها کتاب‌های غیرداستانی آموزشی صورترا می‌گیردبسازید. واژه نسک هم که در گذشته استعمالاستفاده می‌شد همین منظور را می‌رساند که کتاب‌هایی باید در اینجا وارد شوند که «آموزشی، راهنما یا درسی» هستند. تعیین نهایی این که آیا یک کتاب دارای معیارهای سرشناسی هست یا نه بر عهده جامعه ویکی‌کتاب است.
شایان ذکر است که ویکی‌کتاب به طور قابل توجهی با پروژه خواهر خود ویکی‌دانشگاه هم‌پوشانی دارد. مطالبی که خارج از محدوده ویکی‌کتاب هستند، می‌توانند برای ویکی‌دانشگاه مناسب باشند.
 
آثار تاریخی که دیگر تحت حق چاپ نیستند نباید در ویکی‌کتاب ایجاد شوند، بلکه باید به ویکی‌نبشته بروند.
برای آثار تاریخی باید به ویکی‌سورس (ویکی‌نبشته) مراجعه کنید و اینجا جایش نیست.
 
[[رده:ویکی‌کتاب:خودآموز]]