آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
**مقاله شماره 69 [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/تاثیر فرهنگی بر استفاده مصرف کنندگان از شبکه اجتماعی و اثر آن بر انگیزه خرید آنلاین]]
**مقاله شماره 70 [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/دهکده جهانی یا جنگل پرآشوب فرهنگ،خودشناسی ، خودمحوری و اینترنت]]
**مقاله شماره 71 [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/اثرات اجتماعی فناوری اطلاعات]]
۱۱

ویرایش