پندنامه ویکی/وسایل حمل و نقل عمومی: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
(صفحه‌ای جدید حاوی 'یوسف نریمانی اهل اذربیجان شرقی' ایجاد کرد)
 
{{حذف سریع|بی ربط}}
یوسف نریمانی اهل اذربیجان شرقی
۶۶۱

ویرایش