مدیاویکی:Spam-blacklist: تفاوت بین نسخه‌ها

صفحه‌ای جدید حاوی '<!--به این سطر دست نزنید. --> <pre style="direction:ltr"> # Please refer to http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:SpamBlac...' ایجاد کرد
(صفحه‌ای جدید حاوی '<!--به این سطر دست نزنید. --> <pre style="direction:ltr"> # Please refer to http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:SpamBlac...' ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)
۶۶۱

ویرایش