مدیاویکی:Abusefilter-warning-blog: تفاوت بین نسخه‌ها

صفحه‌ای جدید حاوی '{{edit filter warning |action = disallow |friendly = no |text=<big>'''اخطار'''</big>: شما در حال افزودن پیوند به ...' ایجاد کرد
(صفحه‌ای جدید حاوی '{{edit filter warning |action = disallow |friendly = no |text=<big>'''اخطار'''</big>: شما در حال افزودن پیوند به ...' ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)
۶۶۱

ویرایش