کتاب آشپزی/براونی: تفاوت میان نسخه‌ها

صفحه‌ای جدید حاوی «'''بروانی''' {{به انگلیسی|Chocolate brownie}} نوعی شیرینی تخت و چهار گوش است و مابین [[...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای جدید حاوی «'''بروانی''' {{به انگلیسی|Chocolate brownie}} نوعی شیرینی تخت و چهار گوش است و مابین [[...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)