کتاب آشپزی/براونی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
|" style="width:2em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " |۶
|" style="width:8em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " |رام Rum
|" style="width:7em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " |یک قاشق سوپخوریغذاخوری ۱۵ میلی لیتر
|" style="width:15em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " |می‌توان از شیر به جای آن استفاده کرد.
|-