کتاب آشپزی/براونی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
۵. در فر که از قبل گرم شده با حرارت ۱۸۰ درجه به مدت ۱۵ دقیقه می‌پزیم. پس از پخت بروانی را که به شکل قطعات چهار گوش بریده و می‌توان بدون هیچ تزئینی صرف کرد.
 
۶. در صورتی که قالب ۱۹ در ۱۹ سانتیمتر در دسترس نبود می توانمی‌توان مایه را در داخل کاغذ روغنی مخصوص کاپ کیک کوچک (کیک یزدی) ریخت و در حرارت ۱۸۰ درجه به مدت ۱۲ دقیقه پخت.