کتاب آشپزی/براونی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
۵. در فر که از قبل گرم شده با حرارت ۱۸۰ درجه به مدت ۱۵ دقیقه می‌پزیم. پس از پخت بروانی را که به شکل قطعات چهار گوش بریده و می‌توان بدون هیچ تزئینی صرف کرد.
 
۶. در صورتی که قالب ۱۹ در ۱۹ سانتیمتر در دسترس نبود می‌توان مایه را در داخل کاغذ روغنی مخصوص کاپ کیک سایز کوچک (کاغذ روغنی کیک یزدییزدی، بهتر است داخل آن زیاد با مواد پر نشود تا وسط آن خام نماند) ریخت و در حرارت ۱۸۰ درجه به مدت ۱۲ دقیقه پخت.
 
 
== جستارهای وابسته ==