کتاب آشپزی/کرم بادام: تفاوت میان نسخه‌ها

صفحه‌ای جدید حاوی «'''خمیر بادام''' نوعی خمیر است که از آن برای پر کردن پای یا تارت استفاده می‌شود....» ایجاد کرد
(صفحه‌ای جدید حاوی «'''خمیر بادام''' نوعی خمیر است که از آن برای پر کردن پای یا تارت استفاده می‌شود....» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)