کتاب آشپزی/کرم بادام: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
|-
|" style="width:2em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " |۱
|" style="width:10em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " |وانیل[[w:رام (نوشیدنی الکلی)|رام]] (در صورت تمایل بجای آن شیر استفاده شود)
|" style="width:10em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " | کمییک [[w:قاشق غذاخوری|قاشق غذاخوری]]
|-
|" style="width:2em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " |۲
|" style="width:10em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " |کره برای داخل کرم بادام
|" style="width:10em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " |۶۰
|-
|" style="width:2em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " |۳
|" style="width:10em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " |شکر برای داخل کرم
|" style="width:10em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " |۶۰ گرم
|-
|" style="width:2em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " |۴
|" style="width:10em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " |تخم مرغ برای داخل کرم
|" style="width:10em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " | یک عدد
|-
|" style="width:2em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " |۴۵
|" style="width:10em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " |پودر بادام
|" style="width:10em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " | ۶۰ گرم
|-
|" style="width:2em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " |۵
|" style="width:10em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " |مشروب رام (در صورت تمایل بجای آن شیر استفاده شود)
|" style="width:10em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " | یک قاشق غذاخوری
|-
|" style="width:2em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " |۶
|" style="width:10em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " |تخم مرغ برای تزئین روی کیک
|" style="width:10em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " | یک عدد  
|}
 
۱. کره‌ای که در بیرون یخچال نسبتاً نرم شده را بهم می‌زنیم تا بصورت کرم در بیاید. وقتی کره به حالت کرم درآمد، پودر شکر را اضافه بهم می‌زنیم سپس یک دوم تخم مرغی که زرده و سفیدهٔ آن باهم مخلوط شده را اضافه می‌کنیم. پودر بادام را نیز اضافه کرده در آخر باقیمانده تخم مرغ و مشروب [[w:رام (نوشیدنی الکلی)|رام]] یا جایگزین آن شیر را نیز با این مواد مخلوط می‌کنیم.
 
نکته:از زیاد بهم زدن مواد بعد از مخلوط شدن خودداری کنید زیرا ممکن است باعث تجزیه کرم شود.
 
== دستور شماره دو ==
 
{| class="wikitable" rules="all"
|-
! '''ترتیب''' !!''' نام مادهٔ غذایی''' !! '''مقدار'''
|-
|" style="width:2em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " |۶۱
|" style="width:10em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " |وانیل
|" style="width:10em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " | یک۱۰ قاشق غذاخوریقطره
|-
|" style="width:2em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " |۲
|" style="width:10em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " |تخمکره مرغ برای تزئین روی کیک
|" style="width:10em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " |۱۰۰
|-
|" style="width:2em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " |۳
|" style="width:10em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " |شکر
|" style="width:10em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " |۱۰۰ گرم
|-
|" style="width:2em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " |۴
|" style="width:10em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " |مشروبتخم راممرغ (درزرده صورتو تمایلسفیده بجایمخلوط آن شیر استفاده شود)
|" style="width:10em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " | ۱۰۰ گرم
|-
|" style="width:2em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " |۵
|" style="width:10em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " |پودر بادام
|" style="width:10em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " | یک۱۰۰ عددگرم  
|}
 
== جستارهای وابسته ==