مروري بر رابطه بين اعتماد و تاثير ريسكهاي امنيتي در فضاي سايبر: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
اين مقاله تلاش مي‌نمايد تا اهدافي را پوشش دهد كه بيشتر متوجه دامنه ارتباطي امنيت فضاي سايبر هستند. بطور خاص آنچه كه اين متن نشان مي‌دهد اينگونه ريسكها بيشتر در فضاي اينترنتي رخ مي‌دهند و علاوه بر اين، تعدادي از ريسكها جنبه‌هاي كليدي خاصي را در كنار هم قرار مي‌دهند تا به اهداف خود نزديك‌تر شوند.
 
Jason R. C. Nurse, Sadie Creese, Michael Goldsmith, Koen Lamberts “Trustworthy and Effective Communication of Cyber-security Risks: A Review” 1st Workshop on Socio- …, 2011 - tease-project.info
 
اهميت امنيت اطلاعات و سيستم ها مي‌تواند مورد مناقشه واقع شود. سال به سال بر طبق نظرسنجي‌هاي صورت‌گرفته در اين زمينه نشان مي‌دهد كه حمله‌هاي جديد و قديم در فضاي برخط صورت مي‌پذيرند كه در فضاي شخصي و تجاري (بصورت فردي و شغلي) رخ مي‌دهند. اين تلاش منجر به كاربرد امنيت و ايجاد دامنه‌هاي امنيتي و تبادلي بين كامپيوتر و انسان شده و موجب پديد آمدن فضاهاي بسيار مهم كاربردي گرديده است. از ديدگاه ديگري اين مقاله به اين مسئله مي‌پردازد كه چه جنبه‌هايي از اعتماد و بهينه‌سازي تاثيرات امنيتي مي‌تواند حائز اهميت باشد.