راهنمای برگزاری کارسوق‌های دانش‌آموزی/کارسوق چیست؟: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
جز
* محمد ناصرزاده، ''[http://www.nodet.net/Journal/pdf/2/8.pdf کارسوق: زمینه‌ساز شناسایی و رشد بیشتر نیروهای خلاق]،'' مجلهٔ استعدادهای درخشان، سال اول، شمارهٔ ۲، تابستان ۱۳۷۱.
* [http://physics.sharif.edu/~amp/education.html تجربه‌هایی در آموزش، به ویژه آموزش فیزیک]. بازدید در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۸۶.
 
[[رده:راهنمای برگزاری کارسوق برای دانش‌آموزان]]