لاتک: تفاوت بین نسخه‌ها

۲۷ بایت اضافه‌شده ،  ۶ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
تکس (تخ) یک برنامه رایانه‌ای برای نوشتن اسناد است که توسط دونالد نوث ساخته شده است.
 
فهرست مطالب
[[/مقدمات و مبانی|مقدمات و مبانی]]
 
[[/قالب متن|قالب متن]]
*[[/فونتمقدمات و رنگمبانی|فونتمقدمات و رنگمبانی]]
*[[/قالب متن|قالب متن]]
[[/فرمول‌های ریاضی|فرمول‌های ریاضی]]
*[[/فونت و رنگ|فونت و رنگ]]
*[[/فرمول‌های ریاضی|فرمول‌های ریاضی]]