راهنمای برگزاری کارسوق‌های دانش‌آموزی: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
هدف از این نوشته تهیهٔ یک راهنمای کامل برای برگزاری کارسوق‌هایی با موضوعات مختلف برای دانش‌آموزان است.
''
 
نویسنده این کتابچه راهنما: کاربر ویکی‌کتاب امیرمسعود''
==فهرست==