راهنما:درباره ویکی‌کتاب: تفاوت بین نسخه‌ها

(اطلاع)
*[[ویکی‌کتاب:تماس با ما|تماس با ما]] - ارسال انتقادات و نظرات در رابطه با ویکی‌کتاب
*[[ویکی‌کتاب:میز تحریر|میز تحریر]] - برای گفتگو بین اعضای در رابطه با ویکی‌کتاب
*[[ویکی‌نسک:میز کمک|میز کمک]] - برای مطرح کردن سوالات شما درباره ویکی‌کتاب
*[[IRC|شبکه IRC]] - دستیابی سریع به اعضای پروژه ویکی‌کتاب برای گفتگوی بر خط
*[[ویکی‌کتاب:ویکی‌کتاب‌نویسان|ویکی‌نویسان]] - فهرست اعضای فعال ویکی‌کتاب نویس