فیزیک مدرن: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
برچسب در دست ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش
جز (برچسب در دست ویرایش)
{{در دست ویرایش ۲|ماه=ژانویه|روز=۲۵|سال=۲۰۱۵}}
کتاب زیر را می توان به عنوان درگاهی ساده برای ورود به دنیای فیزیک مدرن تلقی کرد.
امید است که مطالب باب طبع مخاطبان قرار بگیرد.