کتاب آشپزی/شکلات ترافل با طعم تمشک: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
[[پرونده:Frozen Raspberries.jpg|250px|بندانگشتی|سیاه تمشک (رزبری) یخ زده.]]
[[پرونده:Making rasberry sauce 2.jpg|250px|بندانگشتی|سیاه تمشک را پس از جوش دادن و له کردن در الک گود می‌ریزیم. آنچه از الک رد می‌شود به عنوان پوره استفاده می‌شود.]]
[[پرونده:Inverted sugar syrup (Trimoline).jpg|250px|بندانگشتی||[[W:شربت اینورت|Trimoline یا شربت اینورت]]]]
 
== دستور شماره یک ==
{| class="wikitable" rules="all"
|-
| '''ترتیب''' ||''' نام مادهٔ غذایی''' || '''مقدار'''|| '''نصف مقدار'''
|-
|" style="width:2em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " |۱
|" style="width:12em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " | [[W:پوره|پوره]] [[W:سیاه تمشک|سیاه تمشک]] (بدون شکر)
|" style="width:12em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " | ۱۹۲ گرم
|" style="width:12em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " | ۸۱ گرم
|-
|" style="width:2em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " |۲
|" style="width:12em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " |[[W:لیکورشربت سیاه تمشکاینورت|لیکورTrimoline یا سیاهشربت تمشکاینورت]]
|" style="width:12em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " | ۲۴۸۰ گرم
|" style="width:12em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " | ۴۰ گرم
|-
|" style="width:2em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " |۳
|" style="width:12em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " |[[W:شکلات پوششی|شکلات پوششی]] بلک، (مقدار کاکائو ۶۶ درصد)، کاملاً خرد شده، برای داخل گاناش
|" style="width:12em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " |۲۸۰ گرم
|" style="width:12em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " |۱۴۰ گرم
|-
|" style="width:2em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " |۴
|" style="width:12em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " |[[W:شربتلیکور اینورت|Trimolineسیاه یاتمشک|لیکور شربتسیاه اینورتتمشک]]
|" style="width:12em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " | ۸۰۲۴ گرم
|" style="width:12em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " | ۱۲ گرم
|-
|" style="width:2em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " |۵
|" style="width:12em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " |[[W:کره (لبنیات)|کره]]
|" style="width:12em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " |۱۲۰ گرم
|" style="width:12em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " |۶۰ گرم
|-
|" style="width:2em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " |۶
|" style="width:12em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " |[[W:شکلات پوششی|شکلات پوششی]] سفیدِ تمپرینگ شده، برای پوشش خارجی شکلات
|" style="width:12em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " | به میزان لازم
|" style="width:12em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " | به میزان لازم
|}
۱. پوره سیاه تمشک و شربت اینورت را داخل قابلمه ریخته می‌گذاریم بر روی حرارت تا گرم شود.
 
۲. یک سوم شکلات بلک خرد شده را با پوره در قابلمه مخلوط کرده تا شکلات نرم شود. یک سوم دیگر را نیز مخلوط کرده و سپس تمامی شکلات را مخلوط می‌کنیم.
 
۳. وقتی دمای مایه به ۳۹ درجه رسید کره خرد شده را نیز اضافه کرده خوب بهم می‌زنیم.