فیزیک مدرن: تفاوت میان نسخه‌ها

اصلاح نگارشی
(اصلاح نگارشی)
(اصلاح نگارشی)
کتاب زیر را می توان به عنوان درگاهی ساده برای ورود به دنیای فیزیک مدرن تلقی کرد.
امید است که مطالب باب طبع مخاطبان قرار بگیرد.
 
ما در این کتاب دو بخش اصلی نسبیت خاص و مکانیک کوانتومی خواهیم داشت که به صورت
بیشتر مطالب این کتاب مبتنی بر حسابان (حساب دیفرانسیل و انتگرال) می‌باشد. در این کتاب ابتدا به مباحث موج و مبانی حرکت می‌پردازیم. سپس دو فصل نسبیت خاص و مکانیک کوانتومی را خواهیم داشت که به صورت اجمالی مباحث ذکر شده را تا حد امکان توضیح میدهد.
اجمالی مباحث ذکر شده را تا حد امکان توضیح میدهد.
 
ّفرهاد قاسم زاده
 
== فهرست محتویات==
== لیست مطالب : ==
 
* [[فیزیک مدرن/نسبیت خاص|نسبیت خاص]]