فیزیک مدرن: تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن مطلب جدید
(اصلاح نگارشی)
(افزودن مطلب جدید)
 
== فهرست محتویات==
* [[فیزیک مدرن/امواج|موج]]
 
* [[فیزیک مدرن/نسبیت خاص|نسبیت خاص]]
* [[فیزیک مدرن/مکانیک عمومی|مکانیک]]
 
* [[فیزیک مدرن/مکانیک کوآنتومی|مکانیک کوآنتومی]]
* [[فیزیک مدرن/گرانش|گرانش]]
* [[فیزیک مدرن/الکترومغناطیس|الکترومغناطیس]]
* [[فیزیک مدرن/ترمودینامیک|ترمودینامیک]]
* [[فیزیک مدرن/فیزیک هسته‌ای|فیزیک هسته‌ای]]
[[رده:فیزیک مدرن]]