کتاب آشپزی/شکلات ترافل با طعم تمشک: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
|-
|" style="width:2em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " |۱
|" style="width:12em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " | [[کتاب آشپزی/پوره رُزبریرزبری]] (بدون شکر)
|" style="width:12em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " | ۱۹۲ گرم
|" style="width:12em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " | ۸۱ گرم