کتاب آشپزی/شکلات ترافل با طعم تمشک: تفاوت بین نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۳ سال پیش
|-
|" style="width:2em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " |۴
|" style="width:12em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " |لیکور رُزبری
|" style="width:12em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " | ۲۴ گرم
|" style="width:12em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " | ۱۲ گرم
|-
|" style="width:2em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " |۵
|" style="width:12em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " |[[W:کره (لبنیات)|کره]]
|" style="width:12em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " |۱۲۰ گرم
|" style="width:12em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " |۶۰ گرم
|-
|" style="width:2em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " |۵
|" style="width:12em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " |لیکور رُزبری
|" style="width:12em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " | ۲۴ گرم
|" style="width:12em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " | ۱۲ گرم
|-
|" style="width:2em; border-bottom:solid 3px #9acd32;" " |۶