راهنما:درباره ویکی‌کتاب: تفاوت بین نسخه‌ها

==اطلاعات بیشتر درباره ویکی‌کتاب ==
*[[ویکی‌کتاب:ویکی‌کتاب چیست؟|ویکی‌کتاب چیست؟]] - ویکی‌کتاب چه چیز‌هایی هست و چه چیز‌هایی نیست
*[[ویکی‌کتاب:تاریخ ویکی‌کتاب|تاریخچه ویکی‌کتاب]] - مختصری از آغاز و فعالیت ویکی‌کتاب
*[[ویکی‌کتاب:ویکی‌کتاب برای کاربران سایر پروژه‌های ویکی‌مدیا|ویکی‌کتاب برای کاربران سایر پروژه‌های ویکی]] - برای کاربرانی که از سایر پروژه های ویکی به ویکی‌کتاب می‌آیند
*[[ویکی‌کتاب:سیاست‌ها و رهنمودها|سیاست‌ها و رهنمودها]] - پیش‌نیازها و معیارهای قراردادی جامعه ویکی‌کتاب