ورود به دنیای گنو/لینوکس/ورود به سیستم: تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن سرصفحه
(اصلاح نگارشی)
(افزودن سرصفحه)
 
 
 
{{سرص|ورود به دنیای گنو/لینوکس/نصب دبیان|ورود به دنیای گنو/لینوکس/مدیریت سیستم}}
پس از اتمام مراحل نصب دبیان، بسته به اینکه چه محیط و پوسته کاربری را به همراه دبیان نصب کرده‌اید، از طریق آن پوسته با سیستم در تعامل خواهید بود. در این قسمت ظاهر و قواعد پوسته فرمان را شرح خواهیم داد.