راهنمای برگزاری کارسوق‌های دانش‌آموزی: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
[[راهنمای برگزاری کارسوق برای دانش‌آموزان/شیوهٔ انتخاب و ارتباط با برگزارکنندگان کارسوق|شیوهٔ انتخاب و ارتباط با برگزارکنندگان کارسوق]]
 
[[راهنمای برگزاری کارسوق برای دانش‌آموزان/تعداد دانش‌آموزان، مدّت برگزاری و تعداد برنامه‌ها|تعداد دانش‌آموزان، مدّت برگزاری و تعداد برنامه‌ها]]
 
[[راهنمای برگزاری کارسوق برای دانش‌آموزان/ارتباط با مسئولان محل برگزاری کارسوق|ارتباط با مسئولان محل برگزاری کارسوق]]
 
[[راهنمای برگزاری کارسوق برای دانش‌آموزان/نظرسنجی از دانش‌آموزان شرکت‌کننده|نظرسنجی از دانش‌آموزان شرکت‌کننده]]
 
زمان‌بندی کلی کارها: از طرح آغازین تا برگزاری نهایی