فیزیک مدرن: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱:
{{وضعیت|25%}}
{{مداوم}}
کتاب زیر را می توان به عنوان درگاهی ساده برای ورود به دنیای فیزیک مدرن تلقی کرد. امید است که مطالب باب طبع مخاطبان قرار بگیرد. بیشتر مطالب این کتاب مبتنی بر حسابان (حساب دیفرانسیل و انتگرال) می‌باشد. در این کتاب ابتدا به مباحث موج و مبانی حرکت می‌پردازیم. سپس دو فصل نسبیت خاص و مکانیک کوانتومی را خواهیم داشت که به صورت اجمالی مباحث ذکر شده را تا حد امکان توضیح می‌دهد.
 
بیشتر مطالب این کتاب مبتنی بر حسابان (حساب دیفرانسیل و انتگرال) می‌باشد. در این کتاب ابتدا به مباحث موج و مبانی حرکت می‌پردازیم. سپس دو فصل نسبیت خاص و مکانیک کوانتومی را خواهیم داشت که به صورت اجمالی مباحث ذکر شده را تا حد امکان توضیح میدهد.
== فهرست محتویات==
* [[فیزیک مدرن/امواج|موج]]