راهنمای برگزاری کارسوق‌های دانش‌آموزی: تفاوت بین نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۱ سال پیش
جز
امیرمسعود صفحهٔ راهنمای برگزاری کارسوق برای دانش‌آموزان را به راهنمای برگزاری کارسوق‌های دانش‌آموزی منتقل کرد: با «برای دانش‌آموزان» انگار مخاطب راهنما دانش‌آموزان بودند، در حالی که مخاطب دانشجویان و آموزگارانند
جز (امیرمسعود صفحهٔ راهنمای برگزاری کارسوق برای دانش‌آموزان را به راهنمای برگزاری کارسوق‌های دانش‌آموزی منتقل کرد: با «برای دانش‌آموزان» انگار مخاطب راهنما دانش‌آموزان بودند، در حالی که مخاطب دانشجویان و آموزگارانند)