آشنایی با ابزارهای آزمایشگاهی/دسیکاتور

Gnome-go-last.svg Gnome-go-first.svg

دسیکاتور یکی از ابزارهای آزمایشگاهی می‌باشد که برای خشک کردن مواد جامد به خصوص رسوبات از آن استفاده می‌شود.