آشنایی با ابزارهای آزمایشگاهی/دسیکاتور

دسیکاتور یکی از ابزارهای آزمایشگاهی می‌باشد که برای خشک کردن مواد جامد به خصوص رسوبات از آن استفاده می‌شود.