آشنایی با ابزارهای آزمایشگاهی/میکروسکوپ

Gnome-go-last.svg Gnome-go-first.svg

میکروسکوپ دستگاهی است که برای دیدن اجسامی که با چشم غیر مسلح دیده نمی‌شوند بکار می‌رود.

یک نمونه میکروسکوپ نوری عبوری ساخت Carl Zeiss Jena در سال ۱۸۷۹

انواع میکروسکوپ از نظر نوع آشکارسازویرایش

  • میکروسکوپ‌های الکترونی
  • میکروسکوپ نوری
    • میکروسکوپ نوری عبوری
    • میکروسکوپ نوری بازتابی
  • میکروسکوپ‌های کاوشگر پویشی