آشنایی با ابزارهای آزمایشگاهی/چراغ بونزن

Gnome-go-last.svg Gnome-go-first.svg

چراغ بونزن یکی از ابزار های آزمایشگاهی است که به عنوان منبع تولید حرارت و انرژی گرمایی در آزمایشگاهها از آن استفاده می شود.این وسیله به افتخار روبرت بونزن شیمیدان آلمانی نامگذاری شده است. در این وسیله معمولاً از گاز شهری که حاوی هیدروکربن متان است و یا گاز کپسول که از هیدروکربنهای پروپان و بوتان تشکیل شده، به عنوان سوخت استفاده می شود.